Послуги центру

Відповідно до Статуту Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку аудиту» (далі – Товариство) надає своїм клієнтам, головним чином, але не виключно. такі послуги:

  • Консультаційні послуги з підготовки до контрольного тестування аудиторів шляхом проведення тренінг-семінарів з удосконалення професійних знань аудиторів за програмами, затвердженими Аудиторською палатою України, згідно з Положенням про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. № 178/5 зі змінами;
  • Консультаційні послуги з проведення тренінг-семінарів з підготовки кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора з питань аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності за Програмою підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудиторів України;
  • Послуги з надання консультаційно-методичної допомоги аудиторським фірмам (практикуючим аудиторам) з питань впровадження в практику Міжнародних стандартів аудиту та інших питань з досвіду організації аудиторської діяльності;
  • Послуги з перекладу та видавництва наукових і методичних видань з аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування та інших суміжних дисциплін іноземних та вітчизняних авторів.

Діяльність Товариства сприяє гармонізації вітчизняної системи підготовки та удосконалення знань аудиторів з відповідними міжнародними освітніми системами, насамперед, з Міжнародними стандартами освіти для професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, її реформуванню з використанням досвіду розвинених країн.

З цією метою Товариство встановлює професійні, освітні та наукові контакти, укладає договори про співробітництво, бере участь в реалізації проектів і програм в галузі аудиту, в тому числі міжнародних, а також організовує та проводить конференції, семінари, тренінги, круглі столи, інші інформаційні й професійні заходи в сфері аудиту.